ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น

ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น, อบรมปั้นจั่น