บริการของเรา

หลักสูตรด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ตามกฎหมาย)
และหลักสูตรเซฟตี้พิเศษ

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย และที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน
กฎหมายสิ่งแวดล้อม

แปลเอกสาร

เอกสารด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเอกสารอื่นๆ เช่น
MSDS

จำหน่ายอุปกรณ์

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ด้านอัคคีภัย
อะไหล่เครื่องจักรและอะไหล่เครนทุกชนิด

งานซ่อมบำรุง

งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำและลิฟต์ทุกชนิด

RTN SAFETY
พบกับเทคนิคการฝึกอบรมที่ไม่น่าเบื่อ สนุกได้สาระ และนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้จริง
ที่นี่ที่เดียว
ฝึกปฏิบัติจริง ตามประเภทของงานลูกค้า
RTN SAFETY
เน้นฝึกปฏิบัติ ควบคู่กับทฤษฏี
RTN SAFTY
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รูปแบบการฝึกอบรมที่เน้นการโต้ตอบ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าที่จะสอบถามในข้อสงสัย
RTN SAFETY
ฝึกอบรมโดยผู้มีประสบการณ์
ที่จะสามารถตอบคุณได้ในทุกๆคำถามทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัย
RTN SAFETY
สนุก ได้สาระ และนำไปปฏิบัติได้จริง
อบรมอย่างไรให้มีความสุข ที่นี่มีคำตอบ
RTN SAFETY
Previous
Next