สมัครสมาชิกเว็บไซต์

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก 

สิทธิประโยชน์สมาชิก RTN

ดาวน์โหลดกฎหมาย /ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/สื่อการสอน

– ดาวน์โหลดกฎหมายใหม่/ กฎหมายยกเลิก / สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย (Thai Version and English Version) ในรูปแบบไฟล์ Word Excel , PDF ที่นำไปประยุกต์ใช้งานหรือใช้ในการศึกษาได้ทันที

– ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ครอบคลุม update ณ ปัจจุบันที่มีการใช้งานในรูปแบบไฟล์ Word , Excel ที่นำไปประยุกต์ใช้งานได้

– ดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบไฟล์ PPT, Word Excel เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ

สอบถามข้อมูลวิชาการ 
– สอบถามข้อสงสัยด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านวิศวกรรม , ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านระบบการจัดการ และมาตรฐานสากลอื่นๆ ฯลฯ

จดหมายแจ้งข่าวสารประจำเดือน

– รับการแจ้งแผนฝึกอบรมประจำปี การจัดฝึกอบรมในแต่ละครั้งของเขตพื้นที่ที่ใกล้เคียง ทำให้ท่านสามารถจัดสรรบุคคลลากรเข้าร่วมอบรมได้ตลอดทั้งปี พร้อมกับการแจ้งข่าวสาร ติดตามกระแสข่าวรายวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญๆในแต่ละวัน

รับส่วนลดพิเศษค่าบริการฝึกอบรม

– รับส่วนลดพิเศษ กรณีจัดอบรมในรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING จำนวน1,000 บาทต่อคอร์ส/รุ่น (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

– รับส่วนลดพิเศษ กรณีจัดอบรมในรูปแบบ PUBLIC TRAINING จำนวน 300 บาทต่อหลักสูตร/ท่าน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)


รับส่วนลดพิเศษค่าบริการแปลเอกสาร
– รับส่วนลดพิเศษ 20 % ทุกครั้งของการใช้บริการแปลเอกสาร


รับส่วนลดพิเศษค่าบริการ
ตรวจทดสอบเครื่องจักรปั้นจั่น หม้อนํ้า รถยก ลิฟต์ทุกชนิด
– บริการฟรีสำหรับตรวจทดสอบปั้นจั่น (จำกัดจำนวน 1 Set /1 ครั้งต่อปี)

– รับส่วนลดพิเศษ 10 % ทุกครั้งของการใช้บริการด้านวิศวกรรม **ยกเว้นค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่**

รับส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้า

– รับส่วนลดพิเศษ 10% เมื่อซื้อสินค้าทุกรายการ เช่น อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ดับเพลิงทุกประเภท อุปกรณ์การทำงานบนนที่สูง ฯลฯ

รายละเอียด

  • รับส่วนลด 10% ทุกหลักสูตรในรูปแบบ IN – HOUSE TRAINING
  • สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย Thai Version and English Version (เดือนละ 1 ครั้ง)
  • รับบริการให้คำปรึกษา (ฟรี) (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
  • ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายภายในสถานประกอบกิจการ (ฟรี) (จำกัดจำนวน 1 ครั้งต่อปี)
  • อบรมฟรี 2 หลักสูตรต่อปี (จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 5 ท่านต่อหลักสูตร)
  • บริการตรวจทดสอบปั้นจั่น (ฟรี) (จำกัดจำนวน 1 Set /1 ครั้งต่อปี)
  • รับจดหมายแจ้งข่าวสารประจำเดือน (เดือนละ 1 ครั้ง)
  • ลงประกาศจัดหางาน ,ซื้อขาย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน website และ Facebook Page (ฟรี)

ค่าบริการ

  • ในนามนิติบุคคล ค่าบริการสมัครสมาชิก 1,300 บาท / ต่อปี   ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และสามารถหักภาษี ณ จ่าย 3%
  • ในนามบุคคลธรรมดา ค่าบริการสมัครสมาชิก 1,300 บาท / ต่อปี  ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และไม่สามารถหักภาษี ณ จ่าย 3%

วิธีการสมัคร 

1.กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก
2.ตรวจสอบข้อมูล
3.กด SEND
4.ระบบอัตโนมัติจะทำการแจ้งยอดชำระค่าบริการ โดยการส่งใบแจ้งหนี้ไปที่ E mail ที่กรอกในแบบฟอร์ม
5.ชำระค่าบริการพร้อมส่งหลักฐานการชำระค่าบริการมาที่ admin@rtn.co.th 
6.เมื่อ admin ได้รับหลักฐานจะทำการกดยืนยันและแจ้งให้ทราบใน E mail เพื่อทำการ Login
7.ใส่ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ 

 

อนเงินเข้าบัญชี บริษัท อาร์ ที เอ็น เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนสุขาภิบาล 1 (รามอินทรา กม.8)
เลขที่บัญชี 057-057009-3

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท อาร์ ที เอ็น เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  ที่อยู่ : เลขที่ 60 ซอยนวมินทร์ 98 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105562080353