อบรมปั้นจั่น, อบรม จป

อบรมปั้นจั่น การฝึกต่าง ๆ เหมาะกับใคร ?

                อบรมปั้นจั่น ฝึกทักษะต่าง ๆ เป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมบังคับปั้นจั่นหรือการส่งสัญญาณมือ ต้องได้รับการฝึกอบรมจนจบหลักสูตร รวมถึงผู้ประกอบการปั้นจั่น , นายจ้าง , Supervisor engineer หรือแม้แต่บุคคลทั่วไปที่สนใจ

การอบรมปั้นจั่น มีหลักสูตรอะไรบ้าง

เมื่อต้องการเข้ารับการการอบรมปั้นจั่นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ช่วยให้การอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่การงานสายอาชีพนี้โดยตรง ซึ่งมีหลักสูตรการอบรมหลัก ๆ ดังนี้

  • หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นทุกชนิด
  • หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดหอสูง รถ เรือปั้นจั่น ทุกประเภท
  • การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง ( Virtual practice tests )
  • หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณและผู้ยึดเกาะวัสดุ
  • หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

สำหรับกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่เข้ามาร่วมรับการฝึกอบรมจะมีความเกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง งานภายในโรงงานอุตสาหกรรม จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัยในอาชีพและสภาพแวดล้อมโดยรอบ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองผ่านหลักสูตรเพื่อเป็นการยืนยันในความสามารถและ Skill การใช้เครื่องจักรได้อย่างดี นอกจากการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในส่วนงานแต่ละประเภทและได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ผู้ที่มีความรู้โดยตรงมาถ่ายทอดให้กับเข้ารับการอบรมได้ทราบข้อมูลครบถ้วนที่ควรทราบ

สิ่งที่ได้จากการอบรมปั้นจั่น

สำหรับการอบรมปั้นจั่น ผู้ที่เข้ารับการอบรมในการคุมเครื่องจักรหรือการให้สัญญามือเพื่อต้องการให้ทั้งสองคนสามารถเข้าใจในภาษาที่ใช้สื่อสารกันด้วยท่าทางช่วยให้การทำงานมีทิศทางเดียวกันและมีความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้พนักงานที่ทำหน้าที่คุมเครื่องปั้นจั่นมีความจำเป็นต้องรู้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเรียนรู้การเลือกวิธีใช้สลิงชนิดต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับการทำงาน การทดสอบ การตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ในการใช้งานลักษณะต่าง ๆ รวมถึงการคำนวณการรับน้ำหนักของสลิงได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งเทคนิคการคุมปั้นจั่นให้ถูกต้องทราบถึงขั้นตอนที่สำคัญเพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในงานต้องมีค่าเท่ากับศูนย์ จึงจะเป็น Performance indicators ออกมาได้ 100%

ความสำคัญของการเข้ารับอบรมปั้นจั่นในทุกวันนี้มีความสำคัญอย่างมาก ส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยที่นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างผู้ซึ่งทำหน้าที่การบังคับปั้นจั่นและผู้ให้สัญญาณจะต้องได้รับการอบรมอย่างถูกต้องตามหลักสูตร นอกจากจะได้ความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของผู้ปฏิบัติและยังช่วยเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพและรายได้ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชีพนี้โดยตรง จึงเป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของผู้ที่ต้องการต่อยอดความรู้ในสายงานช่วยเพิ่ม  value ความสามารถของตนเองในอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามกระทรวงกำหนด