อบรมปั้นจั่น, ตรวจสอบเครน

อบรมปั้นจั่น ใครเป็นผู้อบรม ?

                อบรมปั้นจั่น ( Crane Training ) ใช้ใครเป็นผู้อบรมให้กับทุกคนซึ่งเป็นไปตามหลักสูตรผู้ถ่ายทอดความรู้มาจากผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัยเป็นผู้มีเกียรติและคุณวุฒิ มีความรู้ทั้งทางด้านวิศวกรรม ทางกฎหมาย จากผู้เชี่ยวชาญและปฏิบัติงานจริงทุกคน

การอบรมปั้นจั่นเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักร

หลักสูตรการอบรมปั้นจั่นในทุกวันนี้มีหลายหลักสูตรที่นำมาถ่ายทอดและควรทำความเข้าใจก่อนการใช้เครื่องปั้นจั่นกับสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้

  • การคำนวณน้ำหนักสิ่งของที่มีขนาดตามที่กำหนดจะต้องยกเพื่อให้ทราบว่าชนิดนั้นมีน้ำหนักเท่าไหร่ การคุมน้ำหนักไม่ให้เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดเพื่อหลักความปลอดภัยในการทำงานและช่วยลดความเสี่ยงในการทำงานได้อย่างดี หากผู้ใช้งานเครื่องจักรสามารถวิเคราะห์น้ำหนักได้แม่นยำ
  • ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ควรเข้ามายังเขตพื้นที่เพื่อความปลอดภัย ในสถานที่ปฏิบัติงานควรมีเพียงแค่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเท่านั้น
  • การสวมใส่ชุดหรืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควรเลือกสวมเสื้อผ้าที่เหมาะกับการทำงาน เช่นชุดเซฟตี้ หมวกนิรภัย
  • การทำงานควรมีไหวพริบและสติสัมปชัญญะที่ดีเพื่อประสิทธิภาพของการทำงานได้
  • การตรวจสอบอุปกรณ์ระบบต่าง ๆ ( Monitoring system equipment ) ต้องมีความพร้อมในการทำงาน หากมีอุปกรณ์ชำรุดจะแก้ไขได้ทันเวลาในตอนนั้น
  • การติดตั้งสัญญาณไฟบอกตำแหน่งก่อนทำงานถือว่ามีความสำคัญ หากเป็นปั้นจั่นที่มีความสูงควรติดตั้งไฟเพื่อให้เครื่องบินได้ทราบระยะ
  • ควรทำความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดปั้นจั่น ลักษณะการใช้งานตามหน้างาน การใช้งานลวดสลิงต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามลักษณะงานของตนเองที่นำมาใช้

อบรมปั้นจั่น อบรมปฏิบัติ ทฤษฎี ครบหลักสูตร

สำหรับการอบรมปั้นจั่นในทุกวันนี้มีเปิดให้บริการทุกคนเพื่อได้รับการเรียนรู้และการอบรมเป็นไปตามหลักข้อกำหนดของกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ทั้งการปฏิบัติ ทฤษฎี จนครบตามระยะเวลาการอบรม เช่น ภาคทฤษฎี ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ชั่วโมงหรือจะเป็นการทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง ( Virtual practice tests  ) ต้องมีระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง ทั้งนี้การอบรมต้องได้รับการดูแลจากผู้ใช้งานจริงและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับเครื่องจักรเหล่านั้น จึงจะมั่นใจได้ว่าหลักสูตรการอบรมจะได้รับความรู้และการปฏิบัติจริงเพื่อการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์และนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การอบรมปั้นจั่นพร้อมกับการฝึกครบทั้งความรู้และการลงมือทำจริง ๆ เพื่อให้เกิดทักษะต่อตนเองมากสุด ช่วยให้การตัดสินใจเลือกใช้สลิงชนิดต่าง ๆ อย่างแม่นยำ เรียนรู้เทคนิคการคุมปั้นจั่นให้ถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานเพื่อการปฏิบัติได้จริงทุกขั้นตอนและมีผู้ดูควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงการเรียนรู้เรื่องการใช้ Hand signal อย่างถูกต้องตามหลักสากล การเข้ารับการอบรมคือสิ่งจำเป็นของผู้มีอาชีพในสายงานนี้