แผนฝึกอบรมเซฟตี้พิเศษ

วันที่

หลักสูตร

สถานที่จัดบรม

11-15 พ.ย.

เทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

RTN /F.4 นวมินทร์ 98