แผนฝึกอบรมเซฟตี้พิเศษ

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร การขับขี่โฟร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย และถูกวิธี

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 7 เมษายน

วันที่ 5 พฤษภาคม

วันที่ 1 มิถุนายน

วันที่ 7 กรกฎาคม

วันที่ 4 สิงหาคม

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับลิฟท์ขนส่ง

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 8 เมษายน

วันที่ 6 พฤษภาคม

วันที่ 2 มิถุนายน

วันที่ 8 กรกฎาคม

วันที่ 5 สิงหาคม

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีเอกซ์

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 22 เมษายน

วันที่ 13 พฤษภาคม

วันที่ 10 มิถุนายน

วันที่ 15 กรกฎาคม

วันที่ 10 สิงหาคม

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
ในสถานประกอบกิจการ (ตามกฎหมาย)

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 30 เมษายน

วันที่ 21 พฤษภาคม

วันที่ 18 มิถุนายน

วันที่ 23 กรกฎาคม

วันที่ 20 สิงหาคม

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น ชนิดเคลื่อนที่ และชนิดอยู่กับที่

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 26 – 30 เมษายน

วันที่ 21 – 25 มิถุนายน

วันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน

: รุ่นที่ 2

: รุ่นที่ 3

: รุ่นที่ 4

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (FIRST AID)

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 23 เมษายน

วันที่ 14 พฤษภาคม

วันที่ 11 มิถุนายน

วันที่ 16 กรกฎาคม

วันที่ 11 สิงหาคม

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (WORKING AT HEIGHT)

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 29 เมษายน

วันที่ 20 พฤษภาคม

วันที่ 17 มิถุนายน

วันที่ 22 กรกฎาคม

วันที่ 19 สิงหาคม

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 9 เมษายน

วันที่ 7 พฤษภาคม

วันที่ 4 มิถุนายน

วันที่ 9 กรกฎาคม

วันที่ 6 สิงหาคม

วันที่ 10 กันยายน

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

: รุ่นที่ 9

 

 

คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 20 เมษายน

วันที่ 8 มิถุนายน

วันที่ 17 สิงหาคม

วันที่ 12 ตุลาคม

วันที่ 14 ธันวาคม

: รุ่นที่ 2

: รุ่นที่ 3

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

 

คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN