แผนฝึกอบรมเซฟตี้พิเศษ

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร การขับขี่โฟร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย และถูกวิธี

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 13 มกราคม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์

วันที่ 3 มีนาคม

วันที่ 7 เมษายน

วันที่ 5 พฤษภาคม

: รุ่นที่ 1

: รุ่นที่ 2

: รุ่นที่ 3

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับลิฟท์ขนส่ง

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 14 มกราคม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์

วันที่ 4 มีนาคม

วันที่ 8 เมษายน

วันที่ 6 พฤษภาคม

: รุ่นที่ 1

: รุ่นที่ 2

: รุ่นที่ 3

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีเอกซ์

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 21 มกราคม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์

วันที่ 11 มีนาคม

วันที่ 22 เมษายน

วันที่ 13 พฤษภาคม

: รุ่นที่ 1

: รุ่นที่ 2

: รุ่นที่ 3

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
ในสถานประกอบกิจการ (ตามกฎหมาย)

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 29 มกราคม 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์

วันที่ 19 มีนาคม

วันที่ 30 เมษายน

วันที่ 21 พฤษภาคม

: รุ่นที่ 1

: รุ่นที่ 2

: รุ่นที่ 3

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น ชนิดเคลื่อนที่ และชนิดอยู่กับที่

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 11 – 15 มกราคม 

วันที่ 21 – 25 มิถุนายน

วันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน

: รุ่นที่ 1

: รุ่นที่ 2

: รุ่นที่ 3

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (FIRST AID)

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 22 มกราคม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์

วันที่ 12 มีนาคม

วันที่ 23 เมษายน

วันที่ 14 พฤษภาคม

: รุ่นที่ 1

: รุ่นที่ 2

: รุ่นที่ 3

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (WORKING AT HEIGHT)

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 28 มกราคม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์

วันที่ 18 มีนาคม

วันที่ 29 เมษายน

วันที่ 20 พฤษภาคม

: รุ่นที่ 1

: รุ่นที่ 2

: รุ่นที่ 3

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN 

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 15 มกราคม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์

วันที่ 5 มีนาคม

วันที่ 9 เมษายน

วันที่ 7 พฤษภาคม

: รุ่นที่ 1

: รุ่นที่ 2

: รุ่นที่ 3

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

 

 

คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม RTN