แผนฝึกอบรมเซฟตี้พิเศษ

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร การขับขี่โฟร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย และถูกวิธี

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 1 มิถุนายน                อบรมออนไลน์

วันที่ 7 กรกฎาคม

วันที่ 4 สิงหาคม

วันที่ 8 กันยายน

: รุ่นที่ 6          

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

: รุ่นที่ 9

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

Zoom Cloud Meeting

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับลิฟท์ขนส่ง

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 2 มิถุนายน                อบรมออนไลน์

วันที่ 8 กรกฎาคม

วันที่ 5 สิงหาคม

วันที่ 9 กันยายน

: รุ่นที่ 6       

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

: รุ่นที่ 9

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

Zoom Cloud Meeting

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีเอกซ์

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 13 พฤษภาคม          อบรมออนไลน์

วันที่ 10 มิถุนายน             อบรมออนไลน์

วันที่ 15 กรกฎาคม

วันที่ 10 สิงหาคม

วันที่ 16 กันยายน

: รุ่นที่ 5        

: รุ่นที่ 6         

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

: รุ่นที่ 9

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

Zoom Cloud Meeting

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
ในสถานประกอบกิจการ (ตามกฎหมาย)

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 21 พฤษภาคม          อบรมออนไลน์

วันที่ 18 มิถุนายน              อบรมออนไลน์

วันที่ 23 กรกฎาคม

วันที่ 20 สิงหาคม

วันที่ 24 กันยายน

: รุ่นที่ 5         

: รุ่นที่ 6         

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

: รุ่นที่ 9

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

Zoom Cloud Meeting

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น ชนิดเคลื่อนที่ และชนิดอยู่กับที่

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 21 – 25 มิถุนายน

 

วันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน

 

: รุ่นที่ 3

 

: รุ่นที่ 4

 

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

RTN ซ.นวมินทร์ 98

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (FIRST AID)

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 14 พฤษภาคม

วันที่ 11 มิถุนายน

วันที่ 16 กรกฎาคม

วันที่ 11 สิงหาคม

วันที่ 17 กันยายน

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

: รุ่นที่ 9

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

RTN ซ.นวมินทร์ 98

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (WORKING AT HEIGHT)

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 20 พฤษภาคม

วันที่ 17 มิถุนายน

วันที่ 22 กรกฎาคม

วันที่ 19 สิงหาคม

วันที่ 23 กันยายน

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

: รุ่นที่ 7

: รุ่นที่ 8

: รุ่นที่ 9

  คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

RTN ซ.นวมินทร์ 98

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 4 มิถุนายน
อบรมออนไลน์

วันที่ 9 กรกฎาคม
อบรมออนไลน์

วันที่ 6 สิงหาคม
อบรมออนไลน์

วันที่ 10 กันยายน
อบรมออนไลน์

วันที่ 8 ตุลาคม

วันที่ 5 พฤศจิกายน

: รุ่นที่ 6         

: รุ่นที่ 7           

: รุ่นที่ 8          

: รุ่นที่ 9          

: รุ่นที่ 10

: รุ่นที่ 11

 

 

คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

Zoom Cloud Meeting

กำหนดการ

รุ่นที่

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

รายละเอียด

สถานที่

วันที่ 8 มิถุนายน
อบรมออนไลน์

วันที่ 17 สิงหาคม

วันที่ 12 ตุลาคม

วันที่ 14 ธันวาคม

: รุ่นที่ 3         

: รุ่นที่ 4

: รุ่นที่ 5

: รุ่นที่ 6

 

คลิ๊กลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

Zoom Cloud Meeting