บริการตรวจและทดสอบเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ และลิฟต์ (ทุกประเภท)
ตามมาตรฐานสากล และกฎหมายกำหนด 

อบรมปั้นจั่น

รถยก

ปั้นจั่น

หม้อน้ำ

ลิฟต์

บริการตรวจและทดสอบ
ตรวจและทดสอบเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ ลิฟต์ (ทุกชนิด) ตามกฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานสากลกำหนด

Inspection and Testing
Inspection and testing of machines, cranes, boilers, and elevators (all types) as required by law and international standards

RTN SAFETY
พบกับเทคนิคการฝึกอบรมที่ไม่น่าเบื่อ สนุกได้สาระ และนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้จริง
ที่นี่ที่เดียว
ฝึกปฏิบัติจริง ตามประเภทของงานลูกค้า
RTN SAFETY
เน้นฝึกปฏิบัติ ควบคู่กับทฤษฏี
RTN SAFTY
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รูปแบบการฝึกอบรมที่เน้นการโต้ตอบ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าที่จะสอบถามในข้อสงสัย
RTN SAFETY
ฝึกอบรมโดยผู้มีประสบการณ์
ที่จะสามารถตอบคุณได้ในทุกๆคำถามทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัย
RTN SAFETY
สนุก ได้สาระ และนำไปปฏิบัติได้จริง
อบรมอย่างไรให้มีความสุข ที่นี่มีคำตอบ
RTN SAFETY
Previous
Next