หลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนา

IDชื่อหลักสูตรวันที่อบรมสถานที่ราคา/ราคาสมาชิก (ยังไม่รวมภาษี 7%)รายชื่อผู้เข้าอบรมสมัครอบรม
1551"ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น" (ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถปั้นจั่น เรือปั้นจั่น และปั้นจั่นเคลื่อนที่ชนิดอื่น) (ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น) (ตามกฎหมาย)08/09/2564 - 10/09/2564RTN นวมินทร์ 984,500/3,900รายชื่อสมัครอบรม
1550"ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น" (ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถปั้นจั่น เรือปั้นจั่น และปั้นจั่นเคลื่อนที่ชนิดอื่น) (ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น) (ตามกฎหมาย)15/09/2564 - 17/09/2564RTN นวมินทร์ 984,500/3,900รายชื่อสมัครอบรม
1549"ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น" (ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถปั้นจั่น เรือปั้นจั่น และปั้นจั่นเคลื่อนที่ชนิดอื่น) (ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น) (ตามกฎหมาย)22/09/2564 - 24/09/2564RTN นวมินทร์ 984,500/3,900รายชื่อสมัครอบรม
1548"ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น" (ตามกฎหมาย)08/09/2564RTN นวมินทร์ 982,000รายชื่อสมัครอบรม
1547"ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น" (ตามกฎหมาย)15/09/2564RTN นวมินทร์ 982,000รายชื่อสมัครอบรม
1546"ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น" (ตามกฎหมาย)22/09/2564RTN นวมินทร์ 982,000รายชื่อสมัครอบรม
1545"ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น" (ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถปั้นจั่น เรือปั้นจั่น และปั้นจั่นเคลื่อนที่ชนิดอื่น) (ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น) (ตามกฎหมาย)06/10/2564 - 08/10/2564RTN นวมินทร์ 984,500/3,900รายชื่อสมัครอบรม
1544"ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น" (ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถปั้นจั่น เรือปั้นจั่น และปั้นจั่นเคลื่อนที่ชนิดอื่น) (ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น) (ตามกฎหมาย)20/10/2564 - 22/10/2564RTN นวมินทร์ 984,500/3,900รายชื่อสมัครอบรม
1543"ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น" (ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถปั้นจั่น เรือปั้นจั่น และปั้นจั่นเคลื่อนที่ชนิดอื่น) (ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น) (ตามกฎหมาย)27/10/2564 - 29/10/2564RTN นวมินทร์ 984,500/3,900รายชื่อสมัครอบรม
1542"ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น" (ตามกฎหมาย)06/10/2564RTN นวมินทร์ 982,000รายชื่อสมัครอบรม
1541"ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น" (ตามกฎหมาย)20/10/2564RTN นวมินทร์ 982,000รายชื่อสมัครอบรม
1540"ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น" (ตามกฎหมาย)27/10/2564RTN นวมินทร์ 982,000รายชื่อสมัครอบรม
1539"ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น" (ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถปั้นจั่น เรือปั้นจั่น และปั้นจั่นเคลื่อนที่ชนิดอื่น) (ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น) (ตามกฎหมาย)10/11/2564 - 12/11/2564RTN นวมินทร์ 984,500/3,900รายชื่อสมัครอบรม
1538"ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น" (ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถปั้นจั่น เรือปั้นจั่น และปั้นจั่นเคลื่อนที่ชนิดอื่น) (ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น) (ตามกฎหมาย)17/11/2564 - 19/11/2564RTN นวมินทร์ 984,500/3,900รายชื่อสมัครอบรม
1536"ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น" (ตามกฎหมาย)10/11/2564RTN นวมินทร์ 982,000รายชื่อสมัครอบรม
1535"ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น" (ตามกฎหมาย)17/11/2564RTN นวมินทร์ 982,000รายชื่อสมัครอบรม
1534"ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น" (ตามกฎหมาย)24/11/2564RTN นวมินทร์ 982,000รายชื่อสมัครอบรม
1533"ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น" (ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถปั้นจั่น เรือปั้นจั่น และปั้นจั่นเคลื่อนที่ชนิดอื่น) (ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น) (ตามกฎหมาย)01/12/2564 - 03/12/2564RTN นวมินทร์ 984,500/3,900รายชื่อสมัครอบรม
1532"ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น" (ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถปั้นจั่น เรือปั้นจั่น และปั้นจั่นเคลื่อนที่ชนิดอื่น) (ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น) (ตามกฎหมาย)15/12/2564 - 17/12/2564RTN นวมินทร์ 984,500/3,900รายชื่อสมัครอบรม
1531"ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น" (ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถปั้นจั่น เรือปั้นจั่น และปั้นจั่นเคลื่อนที่ชนิดอื่น) (ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น) (ตามกฎหมาย)22/12/2564 - 24/12/2564RTN นวมินทร์ 984,500/3,900รายชื่อสมัครอบรม
1530“ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น” (ตามกฎหมาย)01/12/2564RTN นวมินทร์ 982,000รายชื่อสมัครอบรม
1529“ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น” (ตามกฎหมาย)15/12/2564RTN นวมินทร์ 982,000รายชื่อสมัครอบรม
1528“ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น” (ตามกฎหมาย)22/12/2564RTN นวมินทร์ 982,000รายชื่อสมัครอบรม
15241524รายชื่อสมัครอบรม
1523รายชื่อสมัครอบรม
15221522รายชื่อสมัครอบรม
15191519รายชื่อสมัครอบรม
15181518รายชื่อสมัครอบรม
15161516รายชื่อสมัครอบรม
1515หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ (ตามกฎหมาย)รายชื่อสมัครอบรม
1514แนวทางการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมี และกายภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ (มอก. 2547-2555)รายชื่อสมัครอบรม
1513โรคจากการทำงาน...ที่โรงงานควรทราบรายชื่อสมัครอบรม
1512ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายรายชื่อสมัครอบรม
1511ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย (GHS)รายชื่อสมัครอบรม
1510เทคนิคการจัดทำ SDS (Safety Data Sheet) ตามระบบ GHSรายชื่อสมัครอบรม
1509ติวเข้ม... เพื่อเป็น “บุคลากรเฉพาะ รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย”รายชื่อสมัครอบรม
1508ข้อมูลความปลอดภัยทางด้านสารเคมี MSDSรายชื่อสมัครอบรม
1507การรับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีหก รั่วไหลรายชื่อสมัครอบรม
1506ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีอันตรายรายชื่อสมัครอบรม
1505การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ การทำงานด้วยวิธีการ ROSA, OWRS, REBA และ OCRAรายชื่อสมัครอบรม
1504การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ การทำงานด้วยวิธีการ RULAรายชื่อสมัครอบรม
1503การยศาสตร์เพื่อการเพิ่มผลผลิตรายชื่อสมัครอบรม
1502การจัดการเหตุการณ์เฉียด” (Near Miss Management : CCCF)รายชื่อสมัครอบรม
1501อุบัติเหตุเป็นศูนย์ด้วยวิธี KYTรายชื่อสมัครอบรม
1500เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ( 7 STEPS TO ZERO ACCIDENT )รายชื่อสมัครอบรม
1499เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ ที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุอันแท้จริงรายชื่อสมัครอบรม
1498เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพรายชื่อสมัครอบรม
1497มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพรายชื่อสมัครอบรม
1496ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลรายชื่อสมัครอบรม
1495เทคนิคบริหารงานผู้รับเหมาเพื่อทำงานให้เรา...อย่างปลอดภัยรายชื่อสมัครอบรม
1494เทคนิคการควบคุมการทำงานเชื่อมและตัดโลหะอย่างปลอดภัยรายชื่อสมัครอบรม
1493มาตรการป้องกันอันตรายจากฝุ่นระเบิด และร่างกฎหมายรายชื่อสมัครอบรม
1492แนวทางการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่มีไอระเหยของสารไวไฟรายชื่อสมัครอบรม
1491มาตรการความปลอดภัยระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียรายชื่อสมัครอบรม
1490เทคนิคการตรวจระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยรายชื่อสมัครอบรม
1489หลักการออกแบบ การทำงานและการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยรายชื่อสมัครอบรม
1488การบริหารความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงภัยและการสูญเสียรายชื่อสมัครอบรม
1487เทคนิคการบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้างรายชื่อสมัครอบรม
1486การตรวจสอบความปลอดภัยรายชื่อสมัครอบรม
1485เทคนิคการตรวจสอบสภาพอาคารและการตรวจสอบในโรงงานอุตสาหกรรมรายชื่อสมัครอบรม
1484การจัดการระบบ Lockout & Tag-out ให้ใช้งานได้จริงรายชื่อสมัครอบรม
1483ระบบการอนุญาตให้ปฏิบัติงาน (Work Permit System)รายชื่อสมัครอบรม
1482การทำงานกับเครื่องจักรด้วยความปลอดภัยรายชื่อสมัครอบรม
1481ความปลอดภัยในการทำงานกับลิฟต์ขนส่งภายในโรงงานรายชื่อสมัครอบรม
1480ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีเอกซ์รายชื่อสมัครอบรม
1479ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้ารายชื่อสมัครอบรม
1478ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุงรายชื่อสมัครอบรม
1477ความปลอดภัยในงานก่อสร้างรายชื่อสมัครอบรม
1476ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น และการบำรุงรักษารายชื่อสมัครอบรม
1475ความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงานรายชื่อสมัครอบรม
1474จิตสำนึกเพื่อความปลอดภัยสำหรับหัวหน้างานรายชื่อสมัครอบรม
1473จิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อมรายชื่อสมัครอบรม
1472จิตสำนึกเพื่อความปลอดภัยรายชื่อสมัครอบรม
1471การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับรถจักรยานยนต์รายชื่อสมัครอบรม
1470การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving) ประเภทรถหัวลากรายชื่อสมัครอบรม
1469การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุรายชื่อสมัครอบรม
1468การขับรถยกอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และการบำรุงรักษารายชื่อสมัครอบรม
1467กฎหมายการจัดการของเสียรายชื่อสมัครอบรม
1466กฎหมายการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายรายชื่อสมัครอบรม
1465สรุปประเด็นกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่โรงงานต้องปฏิบัติตาม...สำหรับ “ผู้บริหาร”รายชื่อสมัครอบรม
1464กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานรายชื่อสมัครอบรม
1463กฎหมายใหม่เพื่อการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและการเตรียมการที่จำเป็นรายชื่อสมัครอบรม
1462การรับเหตุฉุกเฉิน...กรณีหม้อน้ำระเบิดรายชื่อสมัครอบรม
1461การรับเหตุฉุกเฉิน...กรณีรังสีรั่วไหลรายชื่อสมัครอบรม
1460การป้องกันและระงับอัคคีภัยรายชื่อสมัครอบรม
1459การบริหารเหตุฉุกเฉินรายชื่อสมัครอบรม
1458การจัดทำแผนฉุกเฉินและการซ้อมแผนฉุกเฉินรายชื่อสมัครอบรม
1457การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟรายชื่อสมัครอบรม
1456การฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นรายชื่อสมัครอบรม
1455เทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น23/11/2563 - 27/11/2563RTN นวมินทร์ 9814,000รายชื่อสมัครอบรม
1454ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นรายชื่อสมัครอบรม
1453ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นรายชื่อสมัครอบรม
1452การกำจัดพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยรายชื่อสมัครอบรม
1451การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ และการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงรายชื่อสมัครอบรม
1450การประเมินความเสี่ยงรายชื่อสมัครอบรม
1449เทคนิคชี้บ่งอันตราย HAZOP เทคนิคจำเป็นที่ไม่ใช่เฉพาะโรงงานปิโตรเคมีรายชื่อสมัครอบรม
1448รวมเทคนิคการประเมินความเสี่ยงทุกวิธี และหลักเกณฑ์การเลือกวิธีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมรายชื่อสมัครอบรม
1447การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงานตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2549รายชื่อสมัครอบรม
1446ผู้ตรวจประเมินภายใน การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ตามข้อบังคับคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559”รายชื่อสมัครอบรม
1445การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ตามข้อบังคับคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559รายชื่อสมัครอบรม
1444ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ และลูกจ้างที่เปลี่ยนงานรายชื่อสมัครอบรม
1443คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการรายชื่อสมัครอบรม
1442คณะกรรมการความปลอดภัยรายชื่อสมัครอบรม
1441เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิครายชื่อสมัครอบรม
1440เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารรายชื่อสมัครอบรม
1439เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานรายชื่อสมัครอบรม