รายชื่อผู้อบรม

ชื่อหลักสูตร : “ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น” (ตามกฎหมาย)

วันที่จัดอบรม : 06/10/2564

สถานที่อบรม : RTN นวมินทร์ 98

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล บริษัท / หน่วยงาน