รายชื่อผู้อบรม

ชื่อหลักสูตร : “ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น” (ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถปั้นจั่น เรือปั้นจั่น และปั้นจั่นเคลื่อนที่ชนิดอื่น) (ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น) (ตามกฎหมาย)

วันที่จัดอบรม : 08/09/2564 - 10/09/2564

สถานที่อบรม : RTN นวมินทร์ 98

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล บริษัท / หน่วยงาน

1 ธีรภัทร test222

2 ทดสอบ test222

3 ทดสอบ3 YP

4 ทดสอบ4 YP

5 ชื่อ-สกุล

6 sadf123 ชื่อบริษัท

7 ชื่อ-สกุล ชื่อบริษัท