ใบสมัครอบรม

ชื่อหลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

วันที่จัดอบรม :

สถานที่อบรม :

** กรุณาระบุจำนวนผู้อบรมก่อน และใส่ชื่อผู้อบรมให้ครบถ้วน

ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชาชน อายุ ระดับการศึกษา ประเภทอาหาร เบอร์โทรผู้เข้าอบรม
1
1

เงินสด จ่าย ณ ที่ทำการ ในวันและเวลาทำการ
( วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น. ) ก่อนวันอบรม

โอนเงิน เข้าบัญชีชื่อ "บริษัท อาร์ ที เอ็น เซฟตี้ แอนด์
เอ็นไวรอนเมนต์คอนซัลแตนท์ จำกัด" ก่อนวันอบรม

ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุขาภิบาล 1 รามอินทรา กม.8
ประเภทบัญชี: สะสมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 057-057009-3

กรุณานำส่งใบ Pay in slip มาที่ admin@rtn.co.th หรือแฟกซ์ 02-509-1139
การจ่ายเงินสด / เช็ค ชำระหน้างานในวันอบรมวันแรก เท่านั้น

หมายเหตุ เช็ค สั่งจ่ายในนาม
"บริษัท อาร์ ที เอ็น เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนต์คอนซัลแตนท์ จำกัด"