รายชื่อผู้อบรม

ชื่อหลักสูตร : เทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

วันที่จัดอบรม : 23/11/2563 - 27/11/2563

สถานที่อบรม : RTN นวมินทร์ 98

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล บริษัท / หน่วยงาน