บริษัท ซีเอชเอ็ม เครน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด – เทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น