บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานกับปั้นจั่น

บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานกับปั้นจั่น