อบรมปั้นจั่น, อบรมปั้นจั่นคืออะไร

อบรมปั้นจั่น คืออะไร ? By RTN.CO.TH

                อบรมปั้นจั่นหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้ทำงานร่วมกับเครนได้ตระหนักการทำงานร่วมกับเครนหรือปั้นจั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นไปตามหลักสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักชีวอนามัยและความ Safety