แผนอบรมปั้นจั่น, อบรมปั้นจั่น

อบรมปั้นจั่น มีแผนการในการอบรมอย่างไรบ้าง?

                หลักสูตรอบรมปั้นจั่น ( Crane Training Course ) มีแผนการในการอบรมตามหลักสูตรครบองค์ความรู้ที่นำไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเอาไว้ โดยมีแผนอบรมตามระยะเวลากำหนดและปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน