กฎหมาย

กฎหมายแรงงาน

   กฎหมายอุตสาหกรรม     กฎหมายสาธารณสุข   

กฏหมายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

              RTN SAFETY ยินดีให้บริการประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง ประกาศ ,ระเบียบข้อบังคับ ที่ได้รวบรวมกฎหมายไว้มากมาย ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าใจได้ง่าย ด้วยวิธีการสรุปสาระสำคัญแต่ละฉบับ ที่บุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานต่างๆ สามารถ

  • ดาวน์โหลดกฎหมาย /ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/สื่อการสอน

            – ดาวน์โหลดกฎหมายใหม่/ กฎหมายยกเลิก / สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย Thai Version and English Version ในรูปแบบไฟล์ Word Excel , PDF ที่นำไป                     ประยุกต์ใช้กับฟน่วยงานท่าน หรือใช้ในการศึกษาได้ทันที

            – ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ครอบคลุม update ณ ปัจจุบันที่มีการใช้งานในรูปแบบไฟล์ Word , Excel ที่นำไปประยุกต์ใช้งานได้

            – ดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบไฟล์ PPT, Word Excel เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ

   สอบถามข้อมูลวิชาการ:  ท่านสามารถสอบถามข้อสงสัยด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านวิศวกรรม , ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านระบบการจัดการ และมาตรฐานสากลอื่นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทาง

  • รายการกฎหมายใหม่
  • สรุปกฎหมายประจำเดือน        
  • กฎหมายยกเลิก              
  • ร่างกฎหมาย                
  สอบถามได้ที่
    ☎️ 02-509-1140-41
    📱080-444-5454
    📧 admin@rtn.co.th
    id line : rtnsafety