อบรมปั้นจั่น, อบรม จป

อบรมปั้นจั่น การฝึกต่าง ๆ เหมาะกับใคร ?

                อบรมปั้นจั่น ฝึกทักษะต่าง ๆ เป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมบังคับปั้นจั่นหรือการส่งสัญญาณมือ ต้องได้รับการฝึกอบรมจนจบหลักสูตร รวมถึงผู้ประกอบการปั้นจั่น , นายจ้าง , Supervisor engineer หรือแม้แต่บุคคลทั่วไปที่สนใจ

Read More »
อบรมปั้นจั่น, ตรวจสอบเครน

อบรมปั้นจั่น ใครเป็นผู้อบรม ?

                อบรมปั้นจั่น ( Crane Training ) ใช้ใครเป็นผู้อบรมให้กับทุกคนซึ่งเป็นไปตามหลักสูตรผู้ถ่ายทอดความรู้มาจากผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัยเป็นผู้มีเกียรติและคุณวุฒิ มีความรู้ทั้งทางด้านวิศวกรรม ทางกฎหมาย จากผู้เชี่ยวชาญและปฏิบัติงานจริงทุกคน

Read More »
แผนอบรมปั้นจั่น, อบรมปั้นจั่น

อบรมปั้นจั่น แล้วจะได้รับประโยชน์อย่างไร ?

                อบรมปั้นจั่นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นต่อหน้าที่การงานทั้งการ Control การดูแล การบังคับเครื่องจักร รวมถึงการให้สัญญาณปั้นจั่น ตามหลักสูตรอบรมช่วยให้ใช้งานถูกวิธี ช่วยลดความเสี่ยงหรือการสูญเสีย ก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ

Read More »
แผนอบรมปั้นจั่น, อบรมปั้นจั่น

อบรมปั้นจั่น มีแผนการในการอบรมอย่างไรบ้าง?

                หลักสูตรอบรมปั้นจั่น ( Crane Training Course ) มีแผนการในการอบรมตามหลักสูตรครบองค์ความรู้ที่นำไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเอาไว้ โดยมีแผนอบรมตามระยะเวลากำหนดและปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน

Read More »
อบรมปั้นจั่น, อบรมปั้นจั่นคืออะไร

อบรมปั้นจั่น คืออะไร ? By RTN.CO.TH

                อบรมปั้นจั่นหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้ทำงานร่วมกับเครนได้ตระหนักการทำงานร่วมกับเครนหรือปั้นจั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นไปตามหลักสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักชีวอนามัยและความ Safety

Read More »