บริษัทไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด – เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร