บริษัทไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด – คณะกรรมการความปลอดภัย