สาระน่ารู้ เกี่ยวกับการอบรมปั้นจั่น

บทความเครน สาระน่ารู้ เกี่ยวกับการอบรมปั้นจั่น

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้าง จัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็น

  • ผู้บังคับปั้นจั่น
  • ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
  • ผู้ยึดเกาะวัสดุ
  • ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

เข้ารับฝึกอบรมปั้นจั่น ตามการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวน การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔

สำหรับรายละเอียดของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ มีข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นทั้งด้านวิศวกรรมและด้านความปลอดภัยค่อนข้างมาก ดังนั้น วิธีการฝึกอบรมจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานกับปั้นจั่น มีความรู้และความเข้าใจในการทำงานกับปั้นจั่นมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ RTN ดำเนินการอบรมโดยนำมาตรฐานสากลและข้อบังคับของกฎหมายไทย เช่น มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย ,มาตรฐานของเชือก ,ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก ,ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น ,ระบบสัญญาณเตือนและ Limit switch ,การใช้สัญญาณมือ ,การเลือกใช้,การตรวจสอบอุปกรณ์ยก ,วิธีผูกมัด,การยกเคลื่อนย้าย ,การประเมินน้ำหนักสิ่งของ ,การใช้คู่มือการใช้งาน ,การตรวจสอบ,การบำรุงรักษาตามระยะเวลา และรวมไปถึงการวางแผนการยก ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดด้วยผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ติดตั้งและออกแบบปั้นจั่น โดยคุณธัชพล  ดีท่า ดีกรีปริญญาโท การจัดการทางวิศวกรรม จากประเทศอังกฤษ (University of Huddersfield United Kingdom) เป็นผู้ถ่ายทอดด้วยเทคนิคพิเศษที่ทำให้ผู้เข้าอบรมปั้นจั่น สามารถเข้าใจได้ง่าย และนำไปใช้ได้จริงต่อการทำงาน ยกตัวอย่าง เช่น  การพิจารณาจุดศูนย์ถ่วง

อบรมปั้นจั่น

บริษัท อาร์ ที เอ็น เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนต์คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้นำด้านการสร้างความปลอดภัยแบบครบวงจร บริการอบรม จป.คปอ., อบรมเซฟตี้พิเศษ, อบรมปั้นจั่น, อบรมอัคคีภัย, อบรมอับอากาศ โทร : 02-509-1140-41